2016. július 2., szombatSZAGFO R.T.

Mohács, 1945. január 3.-án
Tisztelt Cím!
Nagyrabecsült címét egy jó barátja közölte velünk azon feltételek mellett, hogy e sorok nagyon bizalmas voltát lehetőleg tartsuk titokban. Talán felesleges hangsúlyoznunk, mennyire örvendenénk, ha e sorok az Ön részéről a legteljesebb figyelemben részesülnének.
Amint ismeretes, az egészséges szervezetű embereknél a táplálkozás, illetőleg az emésztés következtében a belekben bizonyos gázok keletkeznek. E gázoknak a testből való távozása rendszerint erősen hallható hanggal is jár, és így a közvetlen környezet az ilyen gázok távozásakor rendszerint tudomást szerez, ami fokozza az egész tünet kellemetlen voltát. Szükségesnek tartjuk felemlíteni, hogy jelen sorainkkal sohasem kellemetlenkedtünk volna önnek, ha feltétlenül nem megbízható helyről nem jelentették volna nekünk, hogy önnél a fenti gázok minden képzeletet felülmúló vehemenciával szoktak jelentkezni, úgy hogy társasága gyengébb idegzetű tagjai állandóan az ájulás veszedelmének vannak kitéve, eltekintve attól, hogy a távozó gázok robbanásszerű hangja a gyengébb idegzetűekre a legnagyobb idegrázkódással jár.
Úgy véljük, hogy minden körülmények között valóságos jótéteményt gyakorolunk akkor midőn találmányunkra a "SZAGFÓ"-ra, a szag- és hangfogóra becses figyelmét felhívni bátorkodunk.
Ezen elmés készüléket azon a helyen kell elhelyezni, ahol a távozó gázok a testet elhagyják anélkül azonban, hogy az elhelyezés Önnek a legcsekélyebb mértékben is kellemetlen volna. A készülék pompás szerkezete révén mindenekelőtt átváltoztatja a nem éppen kívánatos szagot kellemes illatokká és megrendelhető egyenlőre: ibolya, nárcisz, orgona és szegfű illatokban, ami egyúttal előnyös és megtakarítást is jelent, mert feleslegessé válik a külön illatszerek használata.
Még elmésebb és hatásosabb működési folyamata a Szagfó-nak, hogy szerkezete révén az elütő hangokat kellemes melódiákká változtatja át. Etéren készülékünk gyártása már annyira tökéletesedett, hogy minden elképzelhető dallamra készítjük, mely azonban a megrendelésnél bejelentendő. Különösen az alábbi aktuális dallamokra hívjuk fel b. figyelmét: Halkan a parkban a szél muzsikál, Hortobágyi pusztán fúk a szél..., Odabenn már nem fáj semmi..., Szagos lesz az utca..., stb...stb.
A készülék ára 50 P. azaz 50 aranypengő, természetesen titoktartás mellett cégjelzéstelen levélben. Amennyiben velünk azon barátainak pontos címét közölné, kiknek készülékünket sikerrel ajánlhatnánk, úgy Önnek egy ezüstből készült készüléket tiszteletpéldányként leszünk bátrak megküldeni.

B. megrendelését várva, maradunk kiváló tisztelettel
"SZAGFÓ" Művek R. T. 
Mohács


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése